REHABILITACJA POCOVIDOWA FINANSOWANA PRZEZ NFZ

W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „MALWA”

Skierowanie przepustką do programu


Program leczenia gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID- 19. 

Skierowanie na rehabilitację stacjonarną do Sanatorium Malwa może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarz specjalista lub lekarz ze szpitala, 
po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.
Na druku skierowania (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wystawionego ręcznie) musi widnieć zapis:

 

skierowanie na leczenie szpitalne Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500).

W rozpoznaniu prosimy o umieszczenie: kodu ICD: U09 lub UO7.1

W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.


Do rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym kwalifikowani są pacjenci, u których:

·       występują powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie* stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19)

·       lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5)

·       lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

* Kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 wg F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale) jest załącznikiem nr 1 do programu rehabilitacji.

U każdego pacjenta powinna być wykonana ocena dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10 [załącznik nr 2 do programu rehabilitacji]. Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC >2.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań:

• RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
• aktualna morfologia wraz z OB, CRP (białko ostrej fazy);
• EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

WAŻNE!

Aktualnie rehabilitowani pacjenci, osoby zakwalifikowane do rehabilitacji lub, które otrzymały skierowanie na dotychczasowych zasadach (przed 3 czerwca br.), będą mogły dokończyć rozpoczętą rehabilitacje lub rozpocząć ją na dotychczasowych zasadach.


Informacja i rezerwacja terminów pobytów:


Recepcja SU „Malwa”, czynna:

cały tydzień w godz. 08:00 - 18:00


tel.: 33 479 05 04 do 09             

e-mail: biuro-malwa@sanatorium-malwa.com


* Realizacja skierowań odbywa się według kolejności ich składania.
* Poniżej zdjęcie poglądowe prawidłowo wypisanego skierowania:Copyright 2022 © by VR7. All rights reserved. Powered by Batflat.